Denna bok tillhör Krystallia S/ Insidor utsidor – en bok av böcker och andra berättelser

Denna bok tillhör Krystallia S / Insidor utsidor – en bok av böcker och andra berättelser

Lyssna på samtal om boken  från Komedianten 28 november 2018 med  Åsa Elieson och Felicia Stenroth, Magnus William-Olsson samtalsledare.

På tomma sidor inuti gamla barn- och ungdomsböcker har korta berättelser skrivits. Historier om uppväxttid som får möta utsidor; framsidor, baksidor från samma böcker. Insidor och utsidor har kastats om och bytt plats, inre och yttre världar möts i nya former. Enstaka texter ur originalböckerna har klippts sönder, bokstav för bokstav och format nya ord och meningar. Andra texter har skrivits på skrivmaskin på tomma boksidor. Berättelser om att söka tillhörighet och att vilja bryta mot regler. Att befinna sig både innanför och utanför. Om gränser mellan en själv och sin omvärld, olika grupper och tillhörigheter, mellan livet och döden.

Boken har formen av många olika sammanfogade bokpärmar och går att läsa från båda håll, utan början eller slut.

producerad med stöd från Kulturbryggan

Save

Save

Save

Save

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara