Kommande/Upcoming: Återuppståndelse/Resurrection. Opening on May 21, 2021 at Konstepidemin, Gothenburg

Bergrummet förvandlas tillfälligt till gravkammare. En installation bestående av hemgjort vin, pump och slangar som tar nästan hela rummet i anspråk. Ett försök att få ett hjärta, ett mycket stort hjärta, att åter börja slå.

Bergrummet is temporarily transformed into a burial chamber. An installation built from homemade wine, pump and hoses that occupies almost the entire space. An attempt to make a heart, a very big heart, to start beating again.