Återuppståndelse 22 maj – 13 juni 2021 Bergrummet, Konstepidemin, Göteborg.

ÅTERUPPSTÅNDELSE

Platsspecifik installation (hemgjort vin, pump, slangar, strömbrytare) och text

Bergrummet förvandlas tillfälligt till gravkammare. En installation bestående av pump, slangar och min pappas hemgjorda vin. Ett försök att få ett hjärta, ett mycket stort hjärta, att åter börja slå.

De senaste åren har mitt barndomshem spelat en viktig roll i min konst. Huset som en väldig kropp med ett yttre och ett inre. En nutid som kräver uppmärksamhet, omsorg och en dåtid som dröjer sig kvar. Föregående generationers efterlämnade ting som möjliga beståndsdelar till något nytt, något större, något levande. En arbetsprocess som kan liknas vid ett pågående experiment. Mellan närvaro och frånvaro, liv och död. Utfallet lämnar jag delvis i besökarens händer.

—–

I Krystallia Sakellarious arbeten möts olika uttryck såsom animation, installation, performance och text. I Göteborg har hon tidigare ställt ut på Galleri 54 (2014) och Galleri BOX (2012) där världar i miniatyr projicerades upp till mänsklig skala, täckte utställningsväggar och omslöt betraktaren. Installationen i Bergrummet är den första i en planerad serie där perspektivet är det omvända. Från mikro till makro, från yttre rum till kroppens inre. En installation som kan ses som en rumslig form av animation i dess ursprungliga betydelse; att besjäla, ge liv åt döda ting.

Under utställningsperioden visas även videoverket Kalimotxo – ensamhetens långsamhet och det hastiga mötets skörhet här på hemsidan samt textverket Återuppståndelse i sin helhet nedan.