Arbetsprover (urval)

ÅTERUPPSTÅNDELSE

År 2021

Separatutställning “Återuppståndelse” Bergrummet Konstepidemin Göteborg. (22 maj – 13 juni 2021)

Platsspecifik installation (hemgjort vin, pump, slangar, strömbrytare, plastfat och dunkar) och text ( kan läsas i pdf- längre ner)

Bergrummet förvandlas tillfälligt till gravkammare. En installation bestående av pump, slangar och min pappas efterlämnade hemgjorda vin tar nästan hela rummet i anspråk. Ett försök att få ett hjärta, ett mycket stort hjärta, att åter börja slå.

De senaste åren har mitt barndomshem spelat en viktig roll i min konst. Huset som en väldig kropp med ett yttre och ett inre. En nutid som kräver uppmärksamhet, omsorg och en dåtid som dröjer sig kvar. Föregående generationers efterlämnade ting som möjliga beståndsdelar till något nytt, något större, något levande. En arbetsprocess som kan liknas vid ett pågående experiment. Mellan närvaro och frånvaro, liv och död. Utfallet lämnar jag delvis i besökarens händer.

Text_Återuppståndelse

 


ANTISTATIC(A)

År 2020

Videoprojektion 3 min ( utan ljud) visats på Uppsala kortfilmsfestival 2020.

(Stillbild videoprojektion)

Videolänk: https://vimeo.com/458876604

Lösenord: Antistatica

“Jag minns min barndomskompis stolt visa mig hur kan kunde kissa mot väggen på sitt eget hus.

Jag minns ett provrum på H&M. Någon hade lämnat sin sperma på spegeln.

 Som nybliven mamma har min kropp fått nya egenskaper. Mellan utlopp och omsorg,

utplåning och framträdande.”

 


LÖPSEDLAR

År 2020/21 ( del av serie visats i utställningen “Konst åt alla – Halland” 2020.

Löpsedlar Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9  (del av längre serie)

Teknik: Textkollage, tidningspapper på papper.

Storlek: 35,5 x 48,5 cm.

 

”Bokstäver från det offentliga,

tar sig in i det privata

för att åter bli offentliga”

Urklippta bokstäver från tidningar och reklamblad som satts samman till nya texter i en form som anspelar på löpsedlar. Typsnitt, färger hos enskilda bokstäver kan kännas igen från lokala affärer och företag vars budskap kan anas över de enskilda verken när de hänger tillsammans.  Ett möte mellan röster och budskap.

 


ENSAM – EN SAGA OM EN KATT

År 2020

Teknik: Ljudverk, mp3 spelare med lurar (pall, belysning)

Längd: 6 minuter.

 (Utställningsbild från Årstads (mycket tillfälliga) Konsthall, 2020)

Verket går att lyssna på här:

 


EPILOG

År 2018 

13Festivalen på Konstepidemin i Göteborg och på Delfi i Malmö

Teknik: Performance, tre stolar.

Längd: 20 min.

Länk till ljudupptagning av performance: https://soundcloud.com/krystallia-sakellariou/epilog/s-fLdBg

Beskrivning: Epilog har formen av en ”trialog” där jag förflyttar mig mellan att spela tre personer som representeras av varsin stol. När jag sitter på stolen i mitten är jag mig själv, på stolen till vänster min mamma som dog  2013, på stolen till höger min pappa som dog 2017. Trialogen är uppbyggd genom fragment av olika samtal från mitt föräldrahem och rör sig fram och tillbaka mellan olika tidsperioder; tiden då båda mina föräldrar levde, tiden efter min mammas död då min pappa bodde ensam och jag själv många gånger gick in i min mammas roll, och tiden efter att båda mina föräldrar dött och jag ensam fortsätter ett samtal – genom minnen, föremål, dagböcker och offentligt arkivmaterial. Under min performance synliggörs långsamt olika bakgrunder, erfarenheter och roller, såsom min mammas tillhörighet i Sverige, min pappas utanförskap och jag själv någonstans däremellan. Merparten av Epilog (när mina föräldrar talar till varandra och när min pappa sedan talar till mig) framförs på mina föräldrars eget språk: en unik blandning mellan svenska, engelska och grekiska som byggts upp under många års samvaro utifrån deras skilda modersmål. Med Epilog ville jag försöka återuppväcka detta idag utdöda språk och lyfta fram ett sätt att tala som kan uppstå inom familjer med dubbla hemspråk. Istället för att se mina föräldrars sätt att uttrycka sig som en språklig brist, vill jag lyfta fram den förenande, demokratiska och kreativa aspekten i detta språkbruk. Som en bro mellan olika erfarenheter och tillhörigheter.


Denna bok tillhör Krystallia S / Insidor utsidor – en bok av böcker och andra berättelser. (Bok)

År 2017, Producerad med genomförandestöd från Kulturbryggan, 2016.

Boken finns till försäljning i butikerna på Bonniers konsthall, Göteborgs konstmuseum, Malmö konsthall, Galleri 54, Gotlands konstmuseum, samt på Adlibris. Inköpt på bla Stockholms, Uppsalas och Varbergs stadsbibliotek.

Teknik: Bok, 40 sidor. Alla sidor i boken är tjocka som bokpärmar.

Storlek: h: ca 17,5  cm, bredd: 12 cm, tjocklek 1,5 cm.  Tryckt i 300 exemplar.

Beskrivning: Hela boken finns att läsa i en förenklad form här

Boken bygger på en serie interaktioner gjorda inuti gamla barn- och ungdomsböcker. Många av böckerna läste jag själv under min uppväxt som innehåller spår i form av namn och kludd från samma period. Idag, många år senare, har jag klippt och klistrat i samma böcker. På tomma sidor har jag gjort tillägg i form av korta texter skrivna på skrivmaskin som tar upp egna erfarenhet från uppväxttiden. Några av originaltexterna från barn- och ungdomsböckerna har även klippts sönder och bokstäverna kastats om till nya texter. Välkända bilder/texter har slagits hål på, fått ge plats åt egna erfarenheter. Enstaka teckningar har också lagts till i form av träd i olika relationer; ensamma träd, träd som tar plats eller träd som får ge plats åt andra. Upplevelser av uppväxttid ställs mot välkända bilder och berättelser från samma period. Bilder som ofta omärkbart fungerat som normer, förebilder och som jag brottats med att både försöka passa in i och att frigöra mig ifrån. Boken har formen av många olika sammanfogade bokpärmar och går att läsa från båda håll, utan början eller slut (i den bifogade pdf-en har andra hälften av boken vänts för att inte behöva läsas upp och ned på skärmen).

 


JAG VAR EN GÅNG EN SÖMNGÅNGARE  (kortfilm 23 min)

År 2019/2020

Filmen har fått stöd från Region Halland, Film Gävleborg, och FDC i Colombia.

Teknik: Stop-motion animation, super8mm film, video.

Storlek: Filmens längd: 23 min

Länk till filmen:  https://vimeo.com/443070608

Lösenord: 30July2020

Synopsis (engelska): “Somewhere between fairy tale and documentary, the film follows a half-lion half-human on a wander through the Nordic forests. Along the path, encounters with other hybrid animals are intertwined with fragments of a family history between Sweden and Greece. Between travelling and memories,  seasons and timelessness.”

Delar av det animerade materialet i filmen har även använts som grund till en serie rumsliga installationer och utställningar där tidigare versioner av filmen visats. Se följande arbetsprov.

 


I VILKET ÖGONBLICK FALLER ETT TRÄD?

Installation, rum 1 (utan titel). Del av separatutställningen ”I vilket ögonblick faller ett träd?” Gotlands konstmuseum 2016.

År 2016

Teknik: Installation. 8 diaprojektorer med vidvinkel optik, placerade på skulpturpiedestaler i olika höjd.

Storlek: Varierande, tar hela utställningsrummet i anspråk.

Beskrivning: Installationen är uppbyggd genom stora diaprojektioner som överlappar varandra.  De går kors och tvärs i rummet och täcker väggar, tak, piedestaler för att tillsammans skapa en ny och sammanhängande rumslighet som betraktaren kan gå in i och interagera med. Fotografierna som projiceras upp är tagna inuti en av de skogs- scenografier som använts till animationen  ”Jag var en gång en sömngångare” och som genom projektionerna förstorats upp till naturlig storlek. Scenografin är gjord i kartong, spackel, akrylfärg, torkade växter. Inuti den projicerade skogen finns även en video-installation (se nästa arbetsprov) och en äldre view-master (med diabilder i halvt format) som besökaren kan kika i och själv bläddra fram och tillbaka bland bilderna.

I ett tredje utställningsrum visades även animationen Jag var en gången sömngångare ( en tidigare version än den som presenteras i arbetsprovet). Installationen på Gotlands konstmuseum var den sista i en serie där jag med utgångspunkt i de olika kapitel/skogar  som samma animation rör sig mellan, skapat olika rumsliga installationer som besökare kunde interagera med. Installationerna har genomförts på Galleri Valenzuela and Klenner Gallery Bogotá Colombia, Galleri 54 i Göteborg, Köttinspektionen i Uppsala, Mustarinda i Finland. Denna serie tillfälliga skogar kan ses som en parallell resa till den som utspelar sig i filmen där olika geografiska platser knutits samman och nya möten och händelser ägt rum.


I VILKET ÖGONBLICK FALLER ETT TRÄD?

Installation rum 1,  (utan titel). Del av separatutställningen ”I vilket ögonblick faller ett träd?” Gotlands konstmuseum 2016.

År 2016

Teknik: stop-motion animation som projiceras inuti glasburk.

Storlek: 6 sekunder (loop)

Storlek: Varierande. Glasburk ca 15 x 15 c 12 cm

Beskrivning:  Länk till animation: https://vimeo.com/267370724

I första delen av animationen ”Jag var en gång en sömngångare” väcks lejonet av en dagslända. Lejonet följer efter och försöker fånga sländan, lockas in i olika skogar men tappar tillslut bort den. Nya bekantskaper följer istället längs vägen. Inuti den projicerade björkskogen i utställningsrummet ville jag skapa ett liknande möte för betraktaren som i samma sekvens av filmen; att i ett hörn av skogen, skymta den svårfångade dagsländan. En tom syltburk placerades på en piedestal och på en annan en miniprojektor. Genom att projicera den animerade sekvensen med dagsländan inuti glasburken skapades en bild av att dagsländan i filmen hade fångats. Vid en närmare titt visar sig dock glasburken vara tom och bilden av sländan en  illusion.


 

Utställningsvy rum 2 ”I vilket ögonblick faller ett träd?” Gotlands konstmuseum 2016.

Titel: The Peach Blossom Spring

År 2016

Teknik: Installation bestående av skulpturpodier, träd gjorda av insamlade kvitton, plastpåsar, bordsfläktar placerade runt om landskapet. På väggarna en serie interaktioner inuti barn- och ungdomsböcker.

Storlek: –

 

Beskrivning: Bildkollaget visar de verk som ingick i utställningsrum 2 på Gotlands konstmuseum. I mitten av rummet en animerad installation. Ett landskap uppbyggt av skulpturpodier och på dem en skog av blommande träd gjorda av återanvända kvitton och plastpåsar insamlade under ett residens i Taiwan. Den blommande skogen gjordes som en tolkning av en kinesisk saga om sökandet efter en utopisk plats. Samtidigt var berättelsen förenad med mitt eget arbete med en animation som börjar på en liknande plats. Landskapet animerades genom vinden från tre bordsfläktar placerade på golvet runt landskapet. På väggarna runtomkring en serie interaktioner gjorda inuti gamla barn- och ungdomsböcker där teckningar, urklipp och egna berättelser skrivits in i kända böcker och sagor. Bokuppslagen är fastsatta i ryggen och när fläktarna till den förra installationen går i gång, rör sig boksidorna långsamt och baksidor och framsidor skymtas. Installationen har tidigare visats i  större format på Hallands konstmuseum 2015:

The Peach Blossom Spring på Hallands konstmuseum 2015


Salamina 1. Del av utställning Transpositioner, Plan d, Produzentengalerie, Düsseldorf  2016.

År 2016

Teknik: Digitala Epson färgutskrift på papper. Diptyk bestående av två fotografier, 108 x 148 cm vardera.

Storlek:  Två fotografier vardera 108 x 148 cm.

 

Beskrivning: Fotografierna är tagna inuti rekonstruktioner av ett verkligt hus i Grekland. Huset köptes som ett rivningskontrakt  i början på 1970- talet  av mina föräldrar Deras förhoppning var att huset en dag skulle renoveras och vi flytta dit. Men mina föräldrar bosatte sig permanent i Sverige istället och under några somrar fram till mitten på 80-talet blev det vårt semestermål. Därefter har det stått tomt, efter en plötslig hemresa till Sverige 1986 som jag som nioåring inte förstod varför. Allting lämnades så som det var och långsamt förvandlades huset till ett spöke i familjen. En påminnelse om det liv som hade kunnat bli. Ett ämne som blev svårare att prata om ju längre tiden gick. Ibland kunde min mamma prata om huset med mig. Att hon drömde att det en dag skulle göras i ordning. Och hon nämnde att det fanns kartonger med ouppackade bröllopspresenter där inne, brev som mamma skrivit till pappa när de träffats och hon försökte lära sig grekiska, ett ljudband från mormor och morfar i Sverige från 1966. Under många år föreställde jag mig huset och hur det kanske såg ut där inne nu. Det blev grunden till de rekonstruktiuoner och fotografier som jag visar här.   Rekonstruktionerna är gjorda i miniatyr av återanvända kartonger, plastpåsar, tygbitar, akrylfärg och spackel utifrån barndomsminnen och gamla fotografier. Det verkliga huset besökte jag 2017, en tid efter att båda mina föräldrar gått bort. Mötet med huset blev början på ett nytt arbete som jag just nu arbetar med.


Salamina 2. Del av utställning Transpositioner, Plan d, Produzentengalerie, Düsseldorf  2016.

År 2016

Teknik: Digitala Epson färgutskrift på papper. Diptyk bestående av två fotografier, 108 x 148 cm vardera.

Storlek:  Två fotografier vardera 108 x 148 cm .

Beskrivning: Se föregående arbetsprov.

 


Utställningsvy. Transpositioner, Plan d, Produzentengalerie, Düsseldorf  2016.

År 2016

Teknik: Digitala Epson färgutskrift på papper. Nedan till höger visas även en stop-motion animation i stående TV-skärm.

Storlek: –

Beskrivning. För fotografier se föregående arbetsprov. Nedan till höger en stop-motion animation  som visades i stående TV-skärm. Animationen föreställer en blomma som om vartannat sjunker ihop och lyfts upp beroende på vattentillskott. Till blommans rörelse har jag lagt till min egen in- och utandning som också fyller utställningsrummet och skapar närvaro i de tomma interiörerna. Länk till animationen: https://vimeo.com/174359742


Hammershøi (del av serie). Del av utställning (rum 2) av Transpositioner, Plan d, Produzentengalerie, Düsseldorf  2016.

År 2016

Teknik: Digitala Epson färgutskrifter på fotopapper.

Storlek: –

Beskrivning: En serie fotografier tagna inuti rekonstruktioner gjorde efter målningar av V. Hammershøi som visar hans lägenhet i Köpenhamn.  Modellerna är gjorda i återanvänd kartong, plastpåsar, akrylfärg, spackel och fotograferade med utsikten från olika rum i Istanbul under ett residens. Rummen i Hammershøis målningar beskrivs i museisammanhang ofta som symboler för Skandinaviska hem. Lugna, stilla, ljusa. I processen intresserade jag mig för det otillgängliga i dessa rum, som onåbara miljöer i en annan konstnärs verk, men även som finrum som få har tillgång till i verkligheten.