Ensam – på Årstads (mycket tillfälliga) konsthall.